Poslyšte dnes příběh časů minulých, který může být důležitý pro Vaši budoucnost.

V dávných dobách Keltů, kdy naše země Boihaemum byla mladá a řeka Wilt-ahva divoká, sídlil zde v bujných lesích keltský kmen jménem Boii. Od úst k ústům se od těch dob šíří legenda o moudrém druidovi jménem Ailill. Byl to muž hlubokého vědění, který rozuměl jazyku stromů a hvězd a jehož rady byly vždy plné moudrosti a porozumění.

Jednoho dne, když slunce pomalu zapadalo za obzor a nebe se zbarvilo do odstínů červené a zlaté, nalezl Ailill svým věděním poselství tak naléhavé, že mohlo zachránit nejen jeho kmen, ale všechny keltské kmeny v širokém okolí. V rukou držel malou, ale mocnou lahvičku s lektvarem, který mohl vyléčit nemoc, jež se tehdy rychle šířila mezi lidmi. Bylo to onemocnění, které způsobovalo, že lidé zapomínali na své kořeny a tradice, a tak hrozilo, že moudrost předků bude navždy ztracena. Ailill věděl, že musí jednat rychle.

Rozhodl se vyzvat mladého keltského bojovníka Walrama, aby jeho jménem lektvar do všech hradišť roznesl. Sám pak usedl a ve stavu hluboké meditace na dálku bojovníkovi dodával sílu na cestě.

Walram měl za úkol navštívit a uzdravit všechny Kelty v údolí řeky Wilt-ahvy. Jeho cesta byla dlouhá a musel ji zvládnout dříve, než slunce dvakrát zapadne za obzor. Tak vyčetl z hvězd druid Ailill čas, který Keltům zbýval.

S lahvičkou pevně sevřenou v ruce vykročil Walram na svou cestu. Překonával husté lesy, brodil se řekou a zdolával kopce, zatímco mu v patách byly divoké šelmy a vichřice mu hrozila, že jej smete z cesty.

Walram byl ale neochvějný, díky síle, kterou mu Alill dodával. Jeho kroky byly rychlé a jisté, a jeho srdce plné odhodlání. Když se blížil ke konci své cesty, slunce se již podruhé chystalo skrýt za horizont, Walram, nyní unavený, ale stále nezlomený, cítil podporu svých předků a starého moudrého druida Aililla.

Tak dorazil do posledního keltského tábora právě včas. S posledním zbytkem svých sil předal lahvičku náčelníkovi a s tím i naději na záchranu.

Zpráva o Walramovu a Alillovu hrdinském činu se rychle rozšířila mezi kmeny a jeho cesta se stala legendou.

Nyní, po mnoha a mnoha letech, je tato statečná cesta připomenuta Výzvou keltského druida. Běžci i chodci, mladí, staří, muži i ženy mohou změřit svou sílu a vytrvalost, aby si připomněli odvahu a sílu, která dokázala spojit kmeny a zachovat jejich dědictví pro budoucí generace.

Také ty se můžeš stát na čas druidem a zapsat se na listinu pokořitelů výzvy, pokud zopakuješ cestu dávného bojovníka Walrama. Výzva Keltského druida je ti otevřená a tvé hrdinství bude navždy zaznamenáno.

Ten, kdo se dostane na své cestě přes 100 km, již obdrží diplom „Ocenění keltského druida“ se zdolanými kilometry. Kdo dosáhne cíle trati 100 mil, obdrží mimo diplomu i medaili a kožený náramek a stává se keltským druidem.

Na důkaz tvého hrdinského činu získáš tak právo nosit tento kožený náramek keltského druida.

(autor textu Pavel Fenyk)