Prohlášení organizátora závodu📌

📢Bude-li se podzimní závod (3. ročník) konat v předem ohlášeném termínu 15.-17.10. 2021, jsou organizátoři z důvodu ochrany zdraví všech účastníků závodu, v souladu s nařízeními vyhlášenými vládou kvůli zamezení šíření viru COVID-19, povinni po závodnících požadovat součinnost při dodržování těchto opatření:

1) Závodu se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují jakékoliv příznaky zdravotních obtíží (teplota, kašel atd.) zároveň nebyly v předchozích dvou týdnech ve styku s osobou pozitivní naCOVID -19.

2) Závodník je povinen před registrací vyplnit krátký dotazník, který bude dostupný u pořadatele.

3) Při pohybu na startu a v cíli, je možný pohyb pouze s nasazeným respirátorem FFP2, či rouškou, zakrývající nos a ústa. Další bude upřesněno dle stávající situace.

4) Každý závodník je povinen použít dezinfekci, která bude připravena na startu, v cíli i na kontrolách.

5) Účastník závodu musí mít u sebe povinně vlastní nádobu, do které mu budou během závodu na občerstvovačkách doplňovány tekutiny.

6) Na občerstvovacích místech bude závodníku nabídnuta dezinfekce rukou, kterou bude povinnen použít a až poté se může občerstvit. Platí zde to, co na startu, tj. závodníci se zde nesmí shlukovat. Jejich počet na místě stanice musí být takový, aby včetně osob z řad pořadatelů nebyl překročen limit daný momentální situací.

7) Při doběhu platí to samé, co při startu, viz bod 3. Z výše zmíněných důvodů se nebude konat hromadné vyhlášení vítězů, ale diplomy a ceny budou závodníkům předávány v cíli individuálně, ihned po absolvování závodu.

Situace se rychle mění, sledujte naše KELTOHLASY.