Prohlášení organizátora závodu📌

📢Z důvodu ochrany zdraví všech účastníků závodu, v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem, vyhlášeným vládou od 30.9.2020 kvůli zamezení šíření viru COVID-19, jsou organizátoři povinni po závodnících požadovat součinnost při dodržování těchto opatření:

1) Závodu se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují jakékoliv příznaky zdravotních obtíží (teplota, kašel atd.) zároveň nebyly v předchozích dvou týdnech ve styku s osobou pozitivní naCOVID -19.

2) Závodník je povinen před registrací vyplnit krátký dotazník, který bude dostupný u pořadatele.

3) Do prostor školy je letos povolen vstup pouze s nasazenou rouškou, zakrývající nos a ústa. Registrace a start bude probíhat vždy po 10 závodnících, aby se dodrželo nařízení vlády ze dne 30.9.2020 a to tak, aby ve třídách, k tomu vyčleněných nebyl tento počet překročen a to včetně přítomných pořadatelů.

4) Každý závodník je povinen před vstupem do třídy (i opakovaným) použít dezinfekci, která bude připravena u vchodu.

5) Účastník závodu musí mít u sebe povinně vlastní nádobu, do které mu budou během závodu na občerstvovačkách doplňovány tekutiny.

6) Na občerstvovacích místech bude závodníku nabídnuta dezinfekce rukou, kterou bude povinnen použít a až poté se může občerstvit. Platí zde to, co na startu, tj. závodníci se zde nesmí shlukovat. Jejich počet na místě stanice musí být takový, aby včetně osob z řad pořadatelů nebyl překročen limit 10ti osob.

7) Při doběhu platí to samé, co při startu, viz bod 3. Z výše zmíněných důvodů se nebude konat hromadné vyhlášení vítězů, ale diplomy a ceny budou závodníkům předávány v cíli individuálně, ihned po absolvování závodu.

Situace se rychle mění, sledujte naše KELTOHLASY.