Prohlášení organizátora závodu📌

📢Z důvodu ochrany všech účastníků závodu, v souladu s nařízeními, platnými pro prevenci šíření viru COVID-19 jsou organizátoři povinni po závodnících požadovat součinnost při dodržování těchto opatření:

1) Závodu se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují jakékoliv příznaky zdravotních obtíží (teplota, kašel atd.) zároveň nebyly v předchozích dvou týdnech ve styku s osobou pozitivní naCOVID -19.

2) Závodník je povinen před registrací vyplnit dotazník, který bude dostupný u pořadatele.

3) Do prostor školy je letos povolen vstup pouze s nasazenou rouškou, zakrývající nos a ústa. Případná další opatření budou zveřejněna těsně před závodem, dle aktuálních požadavků školy.

4) Každý závodník je povinen před každým (i opakovaným) vstupem do třídy použít dezinfekci, která bude připravena u vchodu.

5) Účastník závodu musí mít u sebe povinně vlastní nádobu, do které mu budou během závodu na občerstvovačkách doplňovány tekutiny.

Situace se rychle mění, sledujte naše KELTOHLASY.